PROMONT - Pompy Ciepła Opole|Kolektory Słoneczne Opole|Grzejniki Opole|Solary Opole

podstawowe obliczenia

Temat::Orientacyjne zapotrzebowanie na ciepło

W celu szybkiego obliczenia zapotrzebowania na ciepło budynku lub pomieszczenia można skorzystać ze wzoru:

N[kW] = (P* wsk)/1000

N[kW] - szukane zapotrzebowaniena ciepło

P[m2] - powierzchnia pomieszczenia lub budynku

wsk[W] - szacunkowe straty ciepła, można przyjąć:

 - 70 - 80 W - dla nowobudowanych budynków

 - 90 - 100 W - dla budynków starszych

 

Znając kubaturę budynku lub pomieszczenia korzystamy ze wzoru:

N[kW] = (V*wsk)/1000

N[kW] - szukane zapotrzebowanie na ciepło

V[m3] - kubatura pomieszczenia lub budynku

wsk[W] - szacunkowe straty ciepła, można przyjąć:

- 25 - 35 W - dla nowobudowanych budynków

- 20 - 25 W - dla obiektów magazynowych

Powyższe wzory służą do orientacyjnego oszacowania zapotrzebowania na ciepło. Do celów wykonawczych obliczenia te należy powierzyć projektantowi odpowiedniej branży.


powrót
zamknij